BH S.K DOANH NGHIỆP

Thông tin người tham gia

Thông tin cá nhân

Chi tiết
Quyền lợi chính
1
0
1 năm
2
0
1 năm
3
0
1 năm
4
0
1 năm
5
0
1 năm
Chọn mức bảo hiểm
Quyền lợi bổ sung
1
0
1 năm
2
0
1 năm
3
0
1 năm
4
0
1 năm
5
0
1 năm
Chọn mức bảo hiểm
Thông tin người tham gia
XEM CHI TIẾT BẢNG QUYỀN LỢI
Tải danh sách tham gia:

[TITLE]

Chi tiết
Quyền lợi chính
1
0
1 năm
2
0
1 năm
3
0
1 năm
4
0
1 năm
5
0
1 năm
Chọn mức bảo hiểm
Quyền lợi bổ sung
1
0
1 năm
2
0
1 năm
3
0
1 năm
4
0
1 năm
5
0
1 năm
Chọn mức bảo hiểm
0
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm vật chất xe

Quyền lợi chính
Quyền lợi bổ sung
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự:
    0
  • Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe:
    0
  • Bảo hiểm tự nguyện bổ sung
    0
Tổng cộng:
Tổng phí bảo hiểm: 0
Phí bao gồm (VAT): 0
Giảm giá: 0
Mã giảm giá: 0 đ
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: 0
Thông tin bên mua bảo hiểm
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng

Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm
Quyền lợi bổ sung
Tổng cộng:
Tổng phí bảo hiểm: 0 đ
Giảm giá: 0 đ
Mã giảm giá: 0 đ
Tổng phí cần thanh toán: 0 đ
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin hợp đồng
Tổng cộng:
Phí bảo hiểm 1 người 0 đ
Phí bảo hiểm người 0 đ
Giảm giá: 0 đ
Mã giảm giá: 0 đ
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: 0 đ
Thông tin người tham gia
Tải danh sách tham gia:
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin hợp đồng
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin
Tổng cộng:
Tổng: 0 đ
Giảm giá: 0 đ
Mã giảm giá: 0 đ
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: 0 đ
Chương trình
1
2
3
4
5
6
Mức trách nhiệm
Phí bảo hiểm
0
0
0
0
0
0
Số ngày
0
0
0
0
0
0
Chọn mức bảo hiểm
Thông tin người tham gia

Thông tin cá nhân

Thông tin cha

Thông tin mẹ

Thông tin con

Tổng cộng:
Tổng phí bảo hiểm: 0 đ
Giảm giá: 0 đ
Mã giảm giá: 0 đ
Tổng phí cần thanh toán: 0 đ
Thông tin hợp đồng
Bảo hiểm chính
TênQuyền lợiPhí
Bảo hiểm bổ sung
TênQuyền lợiPhí
Tổng cộng:
Tổng phí bảo hiểm: 0 đ
Giảm giá: 0 đ
Mã giảm giá: 0 đ
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: 0 đ
Thông tin bên mua bảo hiểm
Thông tin hợp đồng
Giới thiệu

ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DOANH NGHIỆP

  Cần đủ 5 nhân viên trong 1 công ty có hợp đồng lao động.

  Độ tuổi tham gia áp dụng từ 15 ngày tuổi đến hết 65 tuổi.

  Được mua kèm cho người thân là: bố mẹ, vợ chồng & con cái.

DUY NHẤT CHỈ CÓ PVICARE MỚI CÓ (điểm khác biệt giữa các đơn vị bảo hiểm)

 PVI đồng ý cho tham gia: 15 ngày tuổi & bố mẹ của nhân viên.

 PVI được bảo lãnh trực tiếp cả: Nằm viện & Ngoại trú (Miễn làm thủ tục hoàn tiền)

 PVI duy nhất miễn chữ ký lãnh đạo & đóng dấu cơ quan trên giấy yêu cầu (khi khám bệnh viện ngoài hệ thống).

 Với 3 điểm trên. PVI muốn rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ mà các đơn vị bảo hiểm khác hiện hành đang áp dụng.

CHƯƠNG TRÌNH M1 M2 M3 M4 M5
I Quyền lợi Nội trú 80 triệu/năm 120 triệu/năm 140 triệu/năm 200 triệu/năm 400 triệu/năm
1 Chi phí nằm viện 60 ngày/năm 40 triệu/năm 60 triệu/năm 70 triệu/năm 100 triệu/năm 200 triệu/năm
a Ốm bệnh, sinh thường 2 triệu/ngày 3 triệu/ngày 3.5 triệu/ngày 5 triệu/ngày 10 triệu/ngày
b Chi phí tiền phòng, giường bệnh
c Các chi phí bệnh viện tổng hợp
2 Các chi phí phẫu thuật, sinh m 40 triệu/năm 60 triệu/năm 70 triệu/năm 100 triệu/năm 200 triệu/năm
a Phẫu thuật do ốm bệnh, ghép nội tạng Chi trả tối đa số tiền bảo hiểm
b Các chi phí liên quan tới sinh mổ
3 Các quyền lợi khác Xem chi tiết đầy đủ bên dưới
II Điều kiện Ngoại trú 6 triệu/năm 8 triệu/năm 10 triệu/năm 15 triệu/năm 20 triệu/năm
1 Số tiền/lần thăm khám 10 lần/năm 1.8 triệu/lần 2.4 triệu/lần 3 triệu/lần 4.5 triệu/lần 6 triệu/lần
2 Vật lý trị liệu tối đa 60 ngày/năm 60 nghìn/ngày 60 nghìn/ngày 80 nghìn/ngày 100 nghìn/ngày 150 nghìn/ngày
3 Điều trị nha khoa 1.8 triệu/năm 1.8 triệu/năm 2.4 triệu/năm 3 triệu/năm 4 triệu/năm

CHƯƠNG TRÌNH M1 M2 M3 M4 M5
I Quyền lợi Nội trú 80 triệu/năm 120 triệu/năm 140 triệu/năm 200 triệu/năm 400 triệu/năm
1 Chi phí nằm viện 60 ngày/năm 40 triệu/năm 60 triệu/năm 70 triệu/năm 100 triệu/năm 200 triệu/năm
a Ốm bệnh, sinh thường 2 triệu/ngày 3 triệu/ngày 3.5 triệu/ngày 5 triệu/ngày 10 triệu/ngày
b Chi phí tiền phòng, giường bệnh
c Các chi phí bệnh viện tổng hợp
2 Các chi phí phẫu thuật, sinh m 40 triệu/năm 60 triệu/năm 70 triệu/năm 100 triệu/năm 200 triệu/năm
a Phẫu thuật do ốm bệnh, ghép nội tạng Chi trả tối đa số tiền bảo hiểm
b Các chi phí liên quan tới sinh mổ
3 Các quyền lợi khác
a Chi phí trước nhập viện 30 ngày/năm 2 triệu/năm 3 triệu/năm 3.5 triệu/năm 5 triệu/năm 10 triệu/năm
b Chi phí sau xuất viện 30 ngày/năm 2 triệu/năm 3 triệu/năm 3.5 triệu/năm 5 triệu/năm 10 triệu/năm
c Chi phí chăm sóc tại nhà 15 ngày/năm 2 triệu/năm 3 triệu/năm 3.5 triệu/năm 5 triệu/năm 10 triệu/năm
d Trợ cấp nằm viện 60 ngày/năm 40 nghìn/ngày 60 nghìn/ngày 70 nghìn/ngày 100 nghìn/ngày 200 nghìn/ngày
e Phục hồi chức năng 4 triệu/năm 6 triệu/năm 7 triệu/năm 10 triệu/năm 20 triệu/năm
f Dịch vụ xe cứu thương 40 triệu/năm 60 triệu/năm 70 triệu/năm 100 triệu/năm 200 triệu/năm
g Chi phí mai táng 2 triệu/năm 2 triệu/năm 2 triệu/năm 2 triệu/năm 2 triệu/năm
4 Tử kỳ & Tai nạn          
a Chết do ốm đau bệnh tệt 50 triệu/năm 50 triệu/năm 50 triệu/năm 50 triệu/năm 50 triệu/năm
b Chết do tai nạn 50 triệu/năm 50 triệu/năm 50 triệu/năm 50 triệu/năm 50 triệu/năm
c Chi phí y tế do tai nạn 20 triệu/năm 20 triệu/năm 20 triệu/năm 20 triệu/năm 20 triệu/năm
II Điều kiện Ngoại trú 6 triệu/năm 8 triệu/năm 10 triệu/năm 15 triệu/năm 20 triệu/năm
1 Số tiền/lần thăm khám 10 lần/năm 1.8 triệu/lần 2.4 triệu/lần 3 triệu/lần 4.5 triệu/lần 6 triệu/lần
2 Vật lý trị liệu tối đa 60 ngày/năm 60 nghìn/ngày 60 nghìn/ngày 80 nghìn/ngày 100 nghìn/ngày 150 nghìn/ngày
3 Điều trị nha khoa 1.8 triệu/năm 1.8 triệu/năm 2.4 triệu/năm 3 triệu/năm 4 triệu/năm
III Phí bảo hiểm/người/năm 2.405.000 3.245.000 3.725.000 5.025.000 7.325.000

Bao_Hiem_PVI


CHƯƠNG TRÌNH M1 M2 M3 M4 M5
3 - 4 Nhân viên 3.127.000 4.219.000 4.843.000 6.532.000 9.523.000
5 - 9 Nhân viên 2.646.000 3.570.000 4.098.000 5.528.000 8.058.000
10 - 14 Nhân viên 2.405.000 3.245.000 3.725.000 5.025.000 7.325.000
15 - 20 Nhân viên 2.165.000 2.921.000 3.353.000 4.523.000 6.593.000
Trên 20 Nhân viên  Tư vấn cung cấp thông tin và biểu phí dành riêng

ĐIỀU KHOẢN BH HD BỒI THƯỜNG DS BỆNH VIỆN
TƯ VẪN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tại Hà Nội Tại TP.Hồ Chí Minh Tại Đà Nẵng
Mr.Linh Mr.Phương Mr.Tiến
Zalo  0979 902 638 Zalo  0903 226 297 Zalo  0989 468 813


,